Ly Sứ

Ly Trắng Thường

50.000 VNĐ

Ly Trắng Thái

85.000 VNĐ

Ly Trắng Tim

75.000 VNĐ

Ly Trái Bóng

85.000 VNĐ

Ly Viền Màu Tròn/Tim

75.000 VNĐ

Ly Dạ Quang

90.000 VNĐ

Ly Huyền Ảo Tròn

95.000 VNĐ

Ly Huyền Ảo Quai Tim

100.000 VNĐ

Ly Huyền Ảo Lõm Tim

110.000 VNĐ

Ly Lòng Màu/Tim

75.000 VNĐ

Ly Nền Màu

85.000 VNĐ

Ly Bầu Thái ( Có Nắp )

110.000 VNĐ

Ly Sứ Cao

75.000 VNĐ

Ly Muỗng/Huyền Ảo

85.00 VNĐ/115.000 VNĐ

Ly Cặp Tình Nhân

150.000 VNĐ

Các Sản Phẩm Khác